Biznes przy tablicy

 

19 i 20 listopada 2014 roku uczniowie klas IIIa i IIIe uczestniczyli w projekcie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości Otwarta Firma – Biznes przy tablicy. Dzięki życzliwości Prezesa, pana Radosława Chmielewskiego odwiedzili Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie. Mogli przyjrzeć się pracy wykonywanej w bankowej sali operacyjnej. Brali również udział w zorganizowanych przez pracowników BS warsztatach. Przygotowana przez prowadzące prezentacja multimedialna przybliżyła uczniom sposób funkcjonowania polskiej instytucji bankowej. Uwieńczeniem pobytu był konkurs z wiedzy ekonomicznej, którego laureaci zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

Spotkania zorganizowano w ramach światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, obchodzonego jednocześnie w 143 krajach świata. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. Uczestnicząc w programie szkoła:

•  tworzy sprzyjającą atmosferę dla współpracy z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie,

•  buduje pozytywne relacje z lokalnym biznesem,

•  umożliwia młodzieży bezpośredni kontakt z praktykami biznesu,

•  przygotowuje uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym,

•  pomaga młodym ludziom rozwijać przedsiębiorcze zachowania w miejscu zamieszkania,

•  przybliża podstawowe zasady podejmowania działalności gospodarczej,

•  umożliwia uczniom poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy,

•  przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy,

•  pomaga młodym ludziom związać ich przyszłość z rodzinną miejscowością.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio