Nasi artyści

12 lutego 2014r. w ZSP Nr 2 w Krasnymstawie odbył się VIII Powiatowy Konkurs Poezji ks. Jana Twardowskiego. Konkursowe zmagania zdominowali przedstawiciele I LO im. Władysława Jagiełły.

Kategoria recytacja:

I m. – Agata Siwiec , klasa Ic, opiekun – p. Dorota Matysiak

II m. – Patryk Mąka , klasa Ia, opiekun – p. Marzena Altmajer – Chwała

III m. - Agata Kawa , klasa Ib, opiekun – p. Anna Kowalska

Wyróżnienia : Amanda Dzik , klasa Ic, opiekun – p. Dorota Matysiak , Olga Madeja , klasa IIe, opiekun – p .Anna Kosmowska

 

Kategoria plastyka:

I m. – Kinga Radło , klasa IIe, opiekun – p. Anna Kosmowska

Wyróżnienie: Joanna Górna , klasa Ib, opiekun – p. Anna Kowalska

 

Uczniowie I LO w bieżącym roku szkolnym odnosili sukcesy także w innych artystycznych konkursach.

Patryk Mąka , klasa Ia, reprezentował powiat krasnostawski na etapie wojewódzkim Jesiennego Konkursu R ecytatorskiego, wygrał Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Marii Gleniowej. Nad przygotowaniem ucznia czuwała p. Marzena Altmajer – Chwała .

Patryk Mąka jest także uzdolniony literacko. Został doceniony w XIV Krośnieńskim Konkursie Literackim (o zasięgu okręgowym), nagrodzono go II m. w kategorii poetyckiej. Krośnieńskie jury zauważyło również pracę Natalii Dzidy z klasy Ic, którą wyróżniono w kategorii prozatorskiej. Nad młodymi twórcami pieczę sprawowała p. Dorota Matysiak .

Amanda Dzik , klasa Ic, zdobyła wyróżnienie w Jesiennym Konkursie Recytatorskim ( etap powiatowy ) oraz Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Marii Gleniowej. Jej opiekunem była p. Dorota Matysiak .

Gratulujemy naszym artystom i życzymy kolejnych sukcesów!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio