Pożegnanie absolwentów 2014…

 

„Szczęśliwej drogi już czas,

Mapę życia w sercu masz…”

 

25 kwietnia 2014 r odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym uroczysta akademia z okazji ukończenia szkoły przez uczniów klas trzecich. Na galę przygotowaną z tej okazji przybyli: wicestarosta powiatu krasnostawskiego, Pan Henryk Czerniej, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie Pani Helena Karchuć, zastępca przewodniczącej Rady Rodziców Pan Artur Rogowski. Licznie przybyli również rodzice uczniów. Nie brakowało oczywiście żadnego ucznia klasy trzeciej. W swoim wystąpieniu dyrektor szkoły, Pani Maria Kiliańska dokonała podsumowania trzyletniej pracy młodzieży kończącej szkołę. Liceum ukończyło 121 uczniów, ze średnią ocen 3,6. Średnia frekwencja w klasach trzecich wynosiła ponad 86%. Pani dyrektor wymieniła również uczniów z najwyższą średnią ocen:

klasa IIIa: Agnieszka Demczuk – 4,81, Patryk Szyba – 4,63

klasa IIIb: Karolina Demczuk – 4,62, Izabela Korzec – 4,56

klasa IIIc: Kusiak Agnieszka – 5,12, Dorota Bielesza – 5,12, Karolina Szewczyk – 4,86, Katarzyna Żeżuła – 4,75, Dominika Weremko – 4,87, Agnieszka Wójcik – 4,6, Karolina Policha – 4,56, Weronika Fornal – 4,68

klasa IIId: Agata Kołtun – 4,76

Średnia ocen klas:

IIIa – 3,6

IIIb – 3,63

IIIc – 3,72

IIId – 3,44

Frekwencja:

IIIa – 85,6

IIIb – 85,95

IIIc – 89,01

IIId – 84

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie „Nagrody im. Jana i Heleny Stefańczyków – Steftleben” dla najwybitniejszego absolwenta I LO. Wyróżnienie to, z woli kapituły otrzymała Agnieszka Kusiak z klasy IIIC. Laudację uczennicy przedstawiła wychowawczyni, Pani Beata Dmitroca.

Świadectwa z wyróżnieniem wręczono 7 absolwentom ze średnią powyżej 4,75.

Nagrodami książkowymi uhonorowano też uczniów ze średnią powyżej 4,2, którzy jednocześnie osiągnęli znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych oraz uczniów z najwyższą frekwencją.

Drugą część oficjalnej gali poprowadziła Pani wicedyrektor Anna Król. W części tej odbyło się ślubowanie uczniów klas programowo najwyższych, przekazanie sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu oraz jego zaprzysiężenie. Pani wicedyrektor Anna Król podziękowała dotychczasowym członkom pocztu sztandarowego: Godnymi następcami wymienionych uczniów okazali się chorąży:

W części artystycznej pokazano prezentacje multimedialne przygotowane przez absolwentów. Imprezę znakomicie poprowadzili Dominika Haratym i Arkadiusz Szczepanik z klasy IId. Wychowawcom wręczono pamiątkowe dyplomy dla absolwentów (przykładowy dyplom umieszczono poniżej). W galowym koncercie wystąpili: soliści – Aleksandra Kaluźniak – kl. IIIa, Wiktoria Tomczyk – kl. IIIb, Patrycja Żaba – kl. IIc, Agata Kawa – kl. Ib, Anton- kl. IIIc, chór szkolny, zespół „Piruet” z Młodzieżowego Domu Kultury. Salwy śmiechu wywołali Bartłomiej Gieleta i Bartłomiej Szumski z klasy IIId niezrównani w skeczu kabaretowym „List do…”. Pani Marta Grzywna wraz z wychowankami z klasy IIIa przygotowała oryginalny układ choreograficzny, który bardzo przypadł do gustu publiczności – oklaskom i głośnym aplauzom nie było końca.

Część artystyczna wzbudziła wiele emocji. Publiczność i prowadzący rozumieli się bez słów, zebrani wychwytywali każdą aluzję, nagradzając ją brawami. Młodzi artyści włożyli w akademię wiele serca, to było widać…

Młodzież pracowała pod opieką: Pani Anny Kosmowskiej – scenariusz i reżyseria, Pana Marcina Wilkołazkiego - organizacja imprezy wraz z uczniami z klasy IId. Opracowaniem prezentacji multimedialnych zajmowali się: Kornelia Kowalczyk, Hubert Burdan, Mateusz Weremko z klasy IId. Za techniczną stronę uroczystości odpowiadali uczniowie: Michał Madeja z klasy IIa, Alan Kwiecień i Szymon Warchulski z klasy Ic, scenografię przygotowały: Klaudia Bieniek i Anna Lechus z klasy IId.

Tekst nominacji do nagrody Steftleben przedstawiony przez Panią Beatę Dmitrocę:

 

 

Agnieszka Kusiak jest uczennicą klasy IIIc o profilu medycznym. W klasie trzeciej uzyskała średnią ocen 5,1. Przez trzy lata miała ocenę wzorową z zachowania.

 

Podczas trwania nauki -w latach 2011-2014- brała udział w wielu konkursach na szczeblu szkolnym i powiatowym, a także ogólnopolskim. Jej osiągnięcia, uzyskane w tych konkursach, to :

•  II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim Metafora (2014)

•  Laur Złotej Lilii za najlepszy wiersz konkursowy w Ogólnopolskim Konkursie Literackim Metafora (2014)

•  dwukrotnie (2012, 2013) I miejsce w Powiatowym Konkursie Poetyckim im. Henryka Petli

•  dwukrotnie (2012, 2013) I miejsce w Powiatowym Konkursie Literackim „Mój Anioł”

•  II miejsce w Powiatowym Konkursie z Języka Polskiego -o życiu i twórczości Kazimierza Przerwy – Tetmajera (2013)

•  II miejsce w Powiatowym Konkursie z Języka Polskiego- o życiu i twórczości Stefana Żeromskiego (2014)

•  Wyróżnienie za pracę indywidualną w Powiatowym Konkursie Historycznym „Ocalmy naszą przeszłość” (2013)

•  Wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Filmowym MDKF Iluzjon w kategorii praca fotograficzna/filmowa(2013)

•  Udział w Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym (szczebel szkolny)- 2012

•  Udział (dwukrotnie) w Powiatowym Konkursie Historycznym „Ocalmy naszą przeszłość” – 2012, 2013

•  Udział w Wojewódzkim Konkursie Literackim organizowanym przez Lubelski Ośrodek Kultury (2013)

 

Uczennica brała również udział w :

- olimpiadzie biologicznej na etapie okręgowym (2013)

•  I edycji szkolnego Konkursu z Języka Angielskiego ,,The English Masters" , kwalifikując się do II etapu i zajmując 4. miejsce,

•  Powiatowym Konkursie z Języka Angielskiego (dwukrotnie)

•  corocznie - w konkursie „Make Friends with English”

•  trzykrotnie- w Powiatowym Konkursie Matematycznym ,,Kangur"

•  corocznie -w I i II etapie szkolnego Konkursu Matematycznego „Mistrz Matematyki”

•  w etapie szkolnym Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Kangur”

•  w tym roku- w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „Alchemik”

•  w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym na projekt i dokumentację doświadczenia - reakcji łańcuchowej - rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w najbliższym czasie, wiadomo jednak, że praca Agnieszki zakwalifikowała sie do grupy 200 najlepszych prac uczniów z całej Polski,

•  w klasie I i II - awansowała do udziału w etapie diecezjalnym konkursu Wiedzy Biblijnej oraz Misyjnej Olimpiadzie Znajomości Afryki.

 

Agnieszka jest członkiem Klubu „Jagiełło dla Zwierzaków”, działającego w naszej szkole pod patronatem Straży Ochrony Zwierząt w Lublinie. Przykładem akcji klubu, w której uczennica brała udział, była zbiórka karmy dla potrzebujących zwierząt zorganizowana na terenie naszej szkoły oraz kiermasz ciast na rzecz schronisk dla zwierząt. Poza tym Agnieszka czynnie bierze udział we wszelkich akcjach organizowanych przez fundację "Tara", która zajmuje się ochroną koni. Rozprowadza ulotki i plakaty dotyczące działalności tej organizacji w rodzinnej miejscowości. Poszukuje osób chcących zaadoptować zwierzęta, odebrane przez tę fundację właścicielom podczas interwencji.

 

Uczennica brała czynny udział w życiu szkoły, w tym:

•  w organizowanych w naszej szkole Dniach Otwartych, współprowadząc warsztaty „Serce na dłoni” dla młodszych kolegów, chcących kontynuować naukę w I LO.

•  pomagała przy organizacji akademii szkolnych ,w tym: Dnia Ziemi, inauguracji roku szkolnego 2012/2013 oraz 95-lecia szkoły.

 

Stara się sumiennie wypełniać obowiązki związane z mieszkaniem w Internacie.

Uczestniczy w działaniach Internackiego Koła Wolontariatu - przez pomoc w organizacji i prowadzeniu przedsięwzięć takich jak:

•  odbywający się rokrocznie bal karnawałowy dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Krasnostawskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,

•  zbiórka pieniędzy i nagród do organizowanego w internacie konkursu "Mam talent", w którym biorą udział zarówno chętni mieszkańcy placówki, jak i uczestnicy warsztatów.

 

Agnieszka aktywnie uczestniczy w zbiórce funduszy na rzecz akcji "Adopcja na odległość", organizowanej przez Salezjański Ośrodek Misyjny. Głównym celem akcji jest edukacja dzieci w krajach borykających się z problemem biedy.

 

Uczennica chętnie udziela się w akcjach na rzecz lokalnego środowiska. Od pięciu lat bierze udział w kwestach organizowanych rokrocznie przez członków Towarzystwa Regionalnego. Zgromadzone w ten sposób fundusze są przeznaczane na odnowę miejsc pamięci żołnierzy pochodzących z okolicznych miejscowości czy renowację zaniedbanych regionalnych zabytków. Na przestrzeni kilku ostatnich lat bierze udział w zbiórkach funduszy na Wymarzony Dom Młodych w Częstoborowicach.

Jako członek parafii w Rejowcu wspiera również działalność księży ze swojej miejscowości, pełniących służbę misyjną w krajach Europy Wschodniej. Jest głównym organizatorem zbiórki pieniędzy oraz produktów spożywczych dla misji.

 

Agnieszka jest też członkiem zespołu wokalnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rejowcu. Zespół ten był wielokrotnie wysoko oceniany podczas przeglądów na szczeblu powiatowym i rejonowym. Do jego osiągnięć należą :

•  I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Pieśni i Poezji Religijnej w II LO w Chełmie

•  II miejsce w Powiatowym Przeglądzie Chórów i Zespołów Wokalnych w Bychawie

 

Agnieszka jest również inicjatorką i przewodniczącą Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego przy bibliotece w jej rodzinnej miejscowości.

 

Jak widać, Agnieszka Kusiak jest nie tylko bardzo dobrą uczennicą, osiągającą wysokie wyniki u w nauce, ale również osobą angażującą się w wiele różnorodnych działań na rzecz Szkoły, internatu i swojej „małej ojczyzny”. Potrafi połączyć obowiązki szkolne z działalnością społeczną i rozwojem własnym. Nie ogranicza się tylko do zdobywania wiedzy. Ma różnorodne zainteresowania i pasje. Jest osobą twórczą i utalentowaną (m. in. pisze wiersze i opowiadania) , a przy tym niezwykle wrażliwą na potrzeby innych (ludzi

i zwierząt).

Jej pracowitość, erudycja, ale też skromność i kultura osobista wzbudzają podziw, uznanie i sympatię nauczycieli oraz rówieśników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowy tekst dyplomu wręczonego wychowawcom klas trzecich:

 

 

I Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Jagiełły
w Krasnymstawie

 

 

 

 

 

 

Motto:

Do zobaczenia w dorosłym życiu

na innej drodze, na innym szlaku.

Z bagażem wspomnień na dnie, w ukryciu

wśród wielu pytań w pełnym plecaku.

Przyszłość - jak wielki znak zapytania

pełna rozterek i niepokoju.

Bez odpowiedzi na takie pytania

w codziennej pracy, w chwilach spokoju,

stoicie w progu tej waszej drogi

tacy malutcy, tacy nieśmiali.

Z cichą nadzieją, by los nie był srogi,

byście do celu dotarli cali.

Otwarci, prawi, pełni miłości,

idźcie odważnie przez życie,

by w końcu drogi bez wątpliwości,

w lustro popatrzeć na swe odbicie.

T. Fiedorowicz

 

DYPLOM DLA ABSOLWENTÓW

Z KLASY IIIA

Absolwenci z klasy IIIA, czyli w klasie pierwszej „Dzieci z Bullerbyn”,
w klasie drugiej „Nic się nie stało, soreczko, nic się nie stało”, w klasie trzeciej „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz?” Takimi tytułami określiła ich wychowawczyni, pani Marta Grzywna, którą uważają za najwspanialszą na świecie. Ich mocne strony to: dobra organizacja, zwłaszcza podczas nieplanowanych wyjść poza mury szkoły oraz dyscyplina i poczucie obowiązku, jak już zostaną w szkole. Ulubiony zwrot tego zespołu to: „soreczko kochana”. To urodzeni smakosze, niektórym nauczycielom znany jest ich apetyt nie tylko na życie, ale też na wszelkie produkty spożywcze. Zdradzili, że za swojego idola uważają Wielkiego Wodza Wirtualnych Przestrzeni. Ich sprawdzony sposób na nauczycieli to Gabryś z oczami kota ze Shreka - zapewniają, że przełoży każdy sprawdzian. Jedyna skuteczna metoda pracy z tym zespołem to, według wychowawczyni, utwierdzić się w przekonaniu, że jutro będzie lepiej. Zaskakiwali każdego dnia niezmiernym zdziwieniem, że mają tyyyle godzin do usprawiedliwienia. Uważają siebie za świetnych turystów – z sentymentem wspominają wycieczki do Krakowa i Słowackiego Raju. Mają liczne sukcesy, o których mówią i myślą z dumą –osiągnięcia sportowe, zwycięstwa w konkursie Panorama klas. To ludzie, dla których istnieje bardzo wiele definicji szczęścia: np. zlikwidowanie zagrożenie z informatyki, czy też natychmiastowe zrozumienie przez kolegę Michała. Wychowawczyni sądzi, że zbliżają się do dorosłości – podczas ostatniej wycieczki do Krakowa można się było wiele od nich nauczyć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio