Zakończenie roku szkolnego 2010/2011.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2010/2011 odbyło się 22 czerwca w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie. Wzięli w nim udział nie tylko uczniowie i nauczyciele I LO, ale też zaproszeni goście: Starosta Powiatu Krasnostawskiego- p. Janusz Szpak, Przewodniczący Rady Rodziców- p. Witold Boruczenko i rodzice najlepszych uczniów.
Wyniki klasyfikacji podsumowała Dyrektor Szkoły- p. Maria Kiliańska. Z zadowoleniem stwierdziła, że 100% uczniów klas pierwszych i drugich  otrzymało promocję. Poprawiła się również frekwencja szkoły.
Pani Dyrektor gratulowała uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Byli to: Jakub Dudzic z kl II c – śr 5,08 (typowany do Stypendium Prezesa Rady Ministrów),
Aleksandra Grabiec z IIc – śr 5,07,.Magdalena Szadura z Ic – śr 5,06, Olga Żebrowska z kl Ib – śr 5,0, Milena Mazurek z Ib- śr. 4,93 i Ewelina Piekaruś z IIE– śr 4,93 (wszyscy typowani do Stypendium Starosty), Joanna Pekar z kl IIc – śr 4,86, Mateusz Magier z kl.I d – 4,78.
Na szczególne uznanie zasłużyli uczniowie, którzy w ciągu całego roku mieli 100% frekwencję: Dorota Ciechańska i Monika Kłosowska z IA, Edyta Jakubczak i Karolina Nawrocka z Ic, Marek Dubaj z ID, Agata Mielniczuk i Joanna Sawa z Ie oraz Justyna Szewczyk z IIc .
Rada Pedagogiczna przyznała nagrodę SAPERE AUSO (temu, który ośmielił się być mądrym) trzem najlepszym uczniom z klas I. Otrzymali ją: Magdalena Szadura z kl Ic, Olga Żebrowska z kl Ib,  Milena Mazurek z kl Ib. Trzech najlepszych uczniów z klas II otrzymało nagrodę „CUM  LAUDE”, ufundowaną przez Radę Rodziców. Wyróżnieni tą nagrodą zostali: Jakub Dudzic z kl IIc, Aleksandra Grabiec z kl IIc, Ewelina Piekaruś z kl IIe. Dodatkowo 47 uczniów otrzymało dyplomy i nagrody książkowe za dobre wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych.
W imieniu nagrodzonych i wszystkich uczniów podziękowania za całoroczną pracę Dyrekcji Szkoły i Pedagogom złożyła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego- Ada Kalisz.
Na zakończenie humorystyczny montaż słowno- muzyczny pt. "Bimbaj na potęgę" przedstawiła klasa Ic. Debiutujący na szkolnej scenie uczniowie z przymrużeniem oka popatrzyli na swój pierwszy rok w I LO. Brawurowo zaśpiewane przez chłopców  "Szkolne opowieści" wzbudziły aplauz, a słowa finałowej piosenki: " Bimbajcie na potęgę / Rzućcie w diabły tę mordęgę/ Rzućcie pióra i tę księgę / Wypoczynku nadszedł czas ..." stanowiły pointę programu przygotowanego przez młodzież pod kierunkiem p. Marzeny Altmajer- Chwały i p. Jacka Wojciechowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio