Inauguracja roku szkolnego 2013/2014


W poniedziałek, 2 września 2013 roku po dwóch miesiącach zasłużonego odpoczynku uczniowie Jagiełły spotkali się na uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego. Przyświecała jej myśl Jana Pawła II, inspirująca do nieustannego poszukiwania prawdy, źródła wiedzy i mądrości. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Maria Kiliańska, która na wstępie powitała przybyłych gości: panią Aleksandrę Stachulę – pełniącą obowiązki naczelnika wydziału oświaty w Starostwie Krasnostawskim, panią Helenę Karchuć – prezesa Stowarzyszenia Absolwentów I LO, pana Witolda Boruczenko – przewodniczącego Rady Rodziców. Szczególnie serdecznie pani dyrektor powitała uczniów klas pierwszych, którym życzyła wielu sukcesów w nowej szkole. Z satysfakcją wspomniała o tegorocznych absolwentach, którzy mogą być wzorem dla młodszych kolegów: maturę zdali najlepiej wśród uczniów całego powiatu, powyżej średniej województwa i średniej krajowej! Pani dyrektor podkreśliła rangę edukacji we współczesnej, ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Zapewniła, że liceum Jagiełły pozwoli uczniom nie tylko rozwijać pasje, ale również śmiało, bez obaw myśleć o przyszłości.
Następnie głos zabrali przybyli goście. Pani Stachula, absolwentka Jagiełły w bardzo ciepłej wypowiedzi życzyła uczniom udanego roku szkolnego, zaś pan Boruczenko wspomniał, że Jagiełło to szkoła przyjazna dla wszystkich uczniów: zdolnych i tych, którzy muszą nieco więcej czasu poświęcać nauce. Świadczą o tym chociażby dobre wyniki matury i rekrutacja uczniów na studia na renomowanych uczelniach.
W części artystycznej uczniowie klasy IIe życzyli młodszym kolegom podążania za marzeniami, świadomego wyboru drogi, którą będą podążać. Całej szkolnej społeczności życzyli sił w pokonywaniu trudności, nieugiętej postawy w poszukiwaniu prawdziwej wiedzy.
W kolejnej części uroczystości starsi koledzy z klas IIe,a,c oraz IIIb przedstawili inscenizację zatytułowaną „A lato było piękne tego roku…”. Upamiętniała ona ofiary drugiej wojny światowej. Najbardziej wymowną częścią przedstawienia był apel poległych, w którym oddano hołd między innymi harcerzom walczącym w powstaniu warszawskim, oficerom straconym w Katyniu, pomordowanym w obozach zagłady. Upamiętniono ich symbolicznym zapaleniem znicza. Opiekę nad młodymi artystami sprawowały: pani Anna Kosmowska i pani Anna Chmielewska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio