„ Wygraj fundusze europejskie”- co zyskał Krasnystaw i powiat w ramach funduszy europejskich?


Szkolny Klub Europejski „ Z Europą na TY” działający w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie otrzymał status Partnera projektu Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana (PFRS) WyGRAj fundusze europejskie, który jest realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. W związku z tym w lutym 2010 roku I LO będzie współorganizatorem 2- dniowego cyklu gier miejskich i festynu, celem których będzie pokazanie lokalnej społeczności możliwości wykorzystania funduszy europejskich. I LO zostało wybrane spośród 50 zgłoszeń nadesłanych przez placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe z całej Polski na podstawie przygotowanego wniosku aplikacyjnego. W całym kraju wyłoniono 10 partnerów.

W dniach 23-24 października w Fundacji im. R. Schumana obyło się szkolenie dla lokalnych koordynatorów, którzy będą odpowiadali za przygotowanie „wydarzenia lokalnego” oraz powołanie zespołu młodzieżowego ( ok. 80 osób)- koordynatorem I LO jest p. Anna Król. Nad przygotowaniem scenariuszy gier czuwać będzie zespół trenerów PFRS.

Zadaniem uczestników gry miejskiej będzie „zbadanie", jakie są najważniejsze problemy w regionie oraz w jaki sposób można przyczynić się do ich rozwiązania, wykorzystując fundusze europejskie. Uczestnicy, zostaną podzieleni na grupy tematyczne, które zajmą się konkretnymi dziedzinami jak transport, rekreacja, pomoc społeczna czy edukacja. Będą musieli określić najważniejsze potrzeby rozwoju miasta, gminy, powiatu. Wcielając się w rolę ekspertów od funduszy europejskich poznają zasady przygotowywania raportu zawierającego analizę i diagnozę najważniejszych potrzeb i problemów. Po zakończeniu „badań" każda z grup przedstawi propozycje na jakie działania najlepiej byłoby przeznaczyć dostępne fundusze europejskie - propozycje zostaną skomentowane przez fachowców w zakresie funduszy i polityki regionalnej. W ramach podsumowania gier odbędzie się mini- festyn z prezentacją multimedialną „ Krasnystaw wczoraj i dziś”, wywiadami z mieszkańcami miasta, konferencją „ Jak pozyskiwać i wykorzystywać fundusze europejskie”, występami zespołów tanecznych i muzycznych. Rozstrzygnięty zostanie również konkurs wiedzowy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu krasnostawskiego na temat Unii Europejskiej ( program szkoły otrzymają w terminie późniejszym). W festynie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani tą tematyką- zarówno uczniowie, jak i dorośli mieszkańcy powiatu.

Jednocześnie informujemy, że w każdej miejscowości, gdzie będą odbywały się gry miejskie, młodzież (do 26 lat) może wziąć udział w konkursie fotograficznym na zdjęcia prezentujące w ciekawy sposób efekty dotychczasowego wykorzystywania funduszy europejskich w najbliższym regionie. Prace zostaną wystawione i nagrodzone podczas wydarzeń lokalnych. Zdjęcia powinny być wywołane w formacie A4, zawierać metryczkę z tytułem, imieniem i nazwiskiem oraz adresem autora, należy dołączyć również zdjęcia na płytce CD. Tematem zdjęć mogą być wydarzenia związane zarówno z nowymi obiektami, które powstały w ramach funduszy europejskich, jak też np. z prowadzonymi szkoleniami. Zdjęcia należy dostarczyć w kopercie z dopiskiem „ Konkurs fotograficzny” do 15 stycznia 2010 roku na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50.

 

 


 

© 2007 stunicholls.com

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio