Uczestnictwo szkoły w programie EFS
Nasza szkoła trzykrotnie otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na wyposażenie pracowni komputerowych.
W wyniku wspólpracy z EFS szkoła posiada trzy kompletnie wyposażone pracownie komuterowe:
- pracownię z komputerami MacIntosh (powstałą w 2007 r.),
- dwie pracownie z komputerami pracującymi w systemie operacyjnym WINDOWS z roku 2004 i 2008
oraz centrum multimedialne składające się z czterech komputerów Macintosh i ośmiu komputerów PC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 50, 22-300 Krasnystaw
email: pierwszeliceumkrasnystaw@interia.pl tel. (sekretariat): 082 576 21 46 fax: 082 576 00 61                                                                    J&S Studio